[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automontering av USB-enheterHej!

På en nyinstallerad Debian Sarge automonteras en usb-ansluten disk under /media. På en uppgraderad tidigare installation görs inte det. Vilket paket saknar jag på den uppgraderade maskinen?

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: