[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cgi-problem i apachesom ämnesraden säger
har problem med cgi i apache
får upp filhämtning när jag går till adressen där jag lagt skriptet.
 

Reply to: