[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

hjalp med webminhar stött på ett litet problem med deiban och webmin
skriver apt-get install webmin får då version 1.180 eller något men vill ju ha 1.290
hur göra?

Reply to: