[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hejmattias jonsson skrev:
> verkar som mitt mail inte kommit fram
> är det någon som kan colinux?

Jodå, det kom fram.
Vad är problemet? Vi diskuterar mestadels Debian här (så klart)

Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: