[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hejmattias jonsson skrev:
> prövar ett annat konto
> hur lätt är det att installera mailservers på debian?

Det är mycket enkelt.

apt-get install exim4 (för att installera exim)
apt-get install postfix (för postfix)

Installera är en sak. Konfigurera en annan.
Det finns (som någon här sa tidigare) gott om HOWTOs för detta.

Danne

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: