[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dynamisk blockering iptablesDu har inte funderat på att köra med greylisting eller MKvalidrcpt?
Jag hade syndafloder med spam & annat skit innan på mailservern, men efter
jag lagt in både greylisting och mkvalidrcpt så har nästan försvunnit helt.
Nu vet jag inte vilken MTA du kör, men jag kör qmail själv.

//-Jonas

-----Original Message-----
From: Robert Larsson [mailto:r.larsson@gmx.net]
Sent: den 5 juni 2006 23:16
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Dynamisk blockering iptables

> I den här artikeln har dom visserligen gjort det med SSH, men det 
> borde gå att anpassa för mejl:
> http://www.debian-administration.org/articles/187
-- Vincent Lönngren 

Tack för det - modulen ipt_recent var lösningen! Stod inget om den i
man-sidan på jobbet (stable), men på min testing hemma var den med. Icke
desto mindre fanns själva modulen på jobbmaskinen och det var bara att lägga
till ett par regler i iptables.

Verkar fungera som det skall, har precis satt det i "skarp"
drift. Hoppas det kommer en mass-spammare snart...

Det är f-n vilket knog det är att hålla användarnas inboxar någorlunda fria
från skräp...

Tack igen!

--
Robert

-- 


Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
      Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
    


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org__________ NOD32 1.1580 (20060605) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com
Reply to: