[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Satta upp proxy script for apt?Hej!
Forsoker satta upp min Debian instalaltion sa den kan kora apt genom
foretagets proxyserver har, men det vill inte fungera.
Jag har satt upp
Acquire::http::Proxy http://nnn.aa/cgi-bin/proxyscript.pl:80;;
i /etc/apt/apt.conf.d/70debconf
och har variabeln http_proxy satt i den miljon dar jag kor apt:
export http_proxy=http://nnn.aa/cgi-bin/proxyscript.pl:80
Men det verkar som att apt inte bryr sig om delen efter domannamnet.
D.v.s.  "/cgi-bin/proxyscript.pl" ignoreras.

Har Googlat forgaves efter en losning. Nan har som har stott pa samma
problem och lost det?

Sa har sager apt-get upgrade:
y# apt-get update
Ign http://ftp.debian.org testing Release.gpg
Ign http://security.debian.org etch/updates Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org testing Release
Ign http://security.debian.org etch/updates Release
Errhttp://ftp.debian.org testing/main Packages
 404 Not Found
Errhttp://security.debian.org etch/updates/main Packages
 404 Not Found
Errhttp://ftp.debian.org testing/contrib Packages
 404 Not Found
Errhttp://ftp.debian.org testing/main Sources
 404 Not Found
Errhttp://ftp.debian.org testing/contrib Sources
 404 Not Found
Errhttp://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
 404 Not Found
Failed to fetch
http://ftp.debian.org/debian/dists/testing/main/binary-i386/Packages.gz
404 Not Found
Failed to fetch
http://ftp.debian.org/debian/dists/testing/contrib/binary-i386/Packages.gz
404 Not Found
Failed to fetch
http://ftp.debian.org/debian/dists/testing/main/source/Sources.gz  404
Not Found
Failed to fetch
http://ftp.debian.org/debian/dists/testing/contrib/source/Sources.gz
404 Not Found
Failed to fetch
http://security.debian.org/debian-security/dists/etch/updates/main/binary-i386/Packages.gz
404 Not Found
Failed to fetch
http://security.debian.org/debian-security/dists/etch/updates/contrib/binary-i386/Packages.gz
404 Not Found
Reading package lists... Done
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old
ones used instead.

Utan proxyinstallningar far jag timeouts pa alla fetch-forsok sa den
tar hansyn till dessa, bara inte fullt ut.

Jag behover val knappast saga att det hela funkar utanfor proxyn...
Det ar bara sa besvarligt att slapa hem burken varje gang jag vill
uppdatera den. ;-)

Tack pa forhand!
__
/onyReply to: