[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KAMPANJ: Gratis internetfilter till alla skolor !!Sunday, 26 March 2006 00:25, Torbjörn Svensson wrote:
> Ursäkta, men vad har detta med GNU/Linux och/eller Debian att göra?
>
> Tycker detta luktar spam lång väg!

Spam till Debians listor kan med fördel rapporteras till 
report-listspam@lists.debian.org. Notera dock att meddelanden måste 
"studsas" (bounce/redirect), inte vidarebefordras. KMail, Mutt och 
många andra populära e-postprogram har en funktion för detta.

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgp4vTKTkXXAN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: