[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Märkligt nätverks knasStaffan Olofsson skrev:
> Hej jag har försökt installera Sarge med 2.6 kärnan utan att lyckas.
> Netinstall verkar inte kunna kontakta med BBBs dhcp. Det som är lite
> märkligt är att det
> funkar med 2.4 kärnan. Jag har även installerat med netinstall och 2.6
> kärnan på två andra burkar kopplade till samma dsl modem.
> 
> Jag har sökt på olika forum men inte hittat något, jag har prövar olika
> nätverkskort (4 olika).

Har det fungerat förrut? Att ha så många burkar på BBB:s nät brukar vara
ett problem (de har nån gräns för antalet IP-adresser per
hus/lägenhet/något)

Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: