[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: USB-problem (2)tis 2006-03-21 klockan 09:57 +0100 skrev Peter Sarge:
> MAKE INSTALL kommandot:
> peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10$ make install-usb
> make: *** Ingen regel för att skapa målet "install-usb".  Stannar.
> peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10$ cd modem
> peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10/modem$ make install-usb
> make: *** Ingen regel för att skapa målet "install-usb".  Stannar.
> peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10/modem$

Det finns ingen regel som heter install-usb. Jag antar att du har provat
med "make install", och hittat hänvisningen till "make install-usb" i
dokumentationen för drivrutinen någonstans? I så fall måste du nog fråga
dem som gjort drivrutinen varför det inte fungerar, eller titta igenom
dokumentationen efter fler varianter.
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: