[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: USB-problem (2)Peter Sarge wrote:
> Efter installation av kernel 2.4.8-16 vaknade USB till liv ordentligt. När
> dessutom CUPS-paketet kom på plats konfigurerades skrivaren automatiskt
och
> kunde användas från OpenOffice.
> 
> Även USB-minnet fungerar nu prickfritt.


Kommentarer från Torbjörn Svensson:

Trevligt att höra :-)

> Det är bara modemet som systemet inte vill kännas vid. Jag har installerat
> "Hotplug"-paketet men det verkar som det redan var på plats. Dessutom är
jag
> nästan alltid inloggag som "root" :-( så det spelar kanske ingen roll. Jag
> följer iofs dokumentationen från tillverkaren vid installation av
> drivrutinen men kanske är det något som saknas i konfigureringen. Det
finns
> inget i Debian som motsvarar "Kontrollpanelen" i Windows så att man kan se
> om modemet över huvud taget har upptäckts?

Du kan ju alltid se i 'lspci' eller 'lshw' om modemet hittas av
systemet, om inte annat kan det hjälpa oss andra att hjälpa dig med det :-)Nytt meddelande från Peter:
Då kommer lite utskrifter från olika kommandon:

Kommandot lspci gav följande:

----------------------------------------------------------------------

winXP-24:~# lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE DRAM
Controller/Host-Hub Interface (rev 02)

0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE
Host-to-AGP Bridge (rev 02)

0000:00:1d.0 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 02)

0000:00:1d.1 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 02)

0000:00:1d.2 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM
(ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 02)

0000:00:1d.7 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB 2.0
EHCI Controller (rev 02)
0000:00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev 82)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Bridge
(rev 02)

0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L)
UltraATA-100 IDE Controller (rev 02)

0000:00:1f.3 SMBus: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus
Controller (rev 02)

0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX
440] (rev a3)

0000:03:00.0 Parallel controller: Oxford Semiconductor Ltd VScom 011H-EP1 1
port parallel adaptor

0000:03:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)

0000:03:05.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1
(rev 0a)

0000:03:05.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port
(rev 0a)

--------------------------------------------------------------------

(den underliga formateringen beror på att Linux och Windows tolkar
radslutstecknet olika? Jag har gjort om det "för hand")

Dessutom körde jag om installationen av modemet mot den nya kärnan men fick
samma fel:

-------------------------------------------------------------------------

peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10$ make

make -C modem all

make[1]: Entering directory `/tmp/slmodem-2.9.10/modem'

rebuild profile...

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_main.o -c modem_main.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_cmdline.o -c
modem_cmdline.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem.o -c modem.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_datafile.o -c
modem_datafile .c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_at.o -c modem_at.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_timer.o -c modem_timer.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_pack.o -c modem_pack.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_ec.o -c modem_ec.c

modem_ec.c:689: varning: `t403_timeout' defined but not used

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_comp.o -c modem_comp.c
gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_param.o -c modem_param.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_debug.o -c modem_debug.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o homolog_data.o -c
homolog_data.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o dp_sinus.o -c dp_sinus.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o dp_dummy.o -c dp_dummy.c

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o sysdep_common.o -c
sysdep_common.c

gcc -o slmodemd modem_main.o modem_cmdline.o modem.o modem_datafile.o
modem_at.o modem_timer.o modem_pack.o modem_ec.o modem_comp.o modem_param.o
modem_debug.o homolog_data.o dp_sinus.o dp_dummy.o dsplibs.o sysdep_common.o

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG_DEBUG_MODEM  -o modem_test.o -c modem_test.c

gcc -o modem_test modem_test.o modem_cmdline.o modem.o modem_datafile.o
modem_at .o modem_timer.o modem_pack.o modem_ec.o modem_comp.o modem_param.o
modem_debug. o homolog_data.o dp_sinus.o dp_dummy.o dsplibs.o
sysdep_common.o
make[1]: Leaving directory `/tmp/slmodem-2.9.10/modem'


MAKE INSTALL kommandot:
peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10$ make install-usb
make: *** Ingen regel för att skapa målet "install-usb". Stannar.
peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10$ cd modem
peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10/modem$ make install-usb
make: *** Ingen regel för att skapa målet "install-usb". Stannar.
peter@winXP-24:/tmp/slmodem-2.9.10/modem$

---------------------------------------------------------------------

Jamän, då hopas jag allt är klart som korvspad :-)

Peter Sarge

Reply to: