[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Från Debian phpBB 2.0.13 till Debian phpBB 2.0.18Från Debian phpBB 2.0.13 to Debian phpBB 2.0.18

Jag har nägra funderingar... 

1) Finns det skillnader mellan Debian phpBB-koden gentemot "original"
phpBB-code? Är Debian versionen endast för att kunna använda " apt-get
install "?

2) Databasen 2.0.18  har flera fält vs. 2.0.13
Finns det ett script -eller någonting- för att kunna konverter databasen
till 2.0.18 -version (jag använder MySQL)

3) Är 2.0.18 mera säker mot hackers?


/ Håkan

--
View this message in context: http://www.nabble.com/Frn-Debian-phpBB-2.0.13-till-Debian-phpBB-2.0.18-t1281439.html#a3405942
Sent from the debian-user-swedish forum at Nabble.com.Reply to: