[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pekskärm och LinuxHur leker X11 och pekskärmar ihop?

Tänkte sätta upp nån fin station i vardagsrummet med Rhythmbox eller dylikt
och en pekskärm, är det några strul att få ihop det eller lirar det 'rakt
av'?

Inga erfarenheter av touchskärmar, upplys mig gärna!

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: