[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Flytt från Rh/Sendmail till Debian/Exim4Hej
Jag håller på att byta system från Redhat till Debian och där verkar folk föredra exim4 framför sendmail. Jag har letat i dokumentationen och sökt på nätet, men jag hittar ingen enkel beskrivning över hur man gör för att byta.

Det handlar om en server som betjänar ett litet lokalt nätverk och ett antal mobila via internet. Post hämtas från ISP med fetchmail och går ut till klienter med imap. Viktigt är att samma brevlåda kan nås från ett flertal datorer. Utgående post skickas alltid via ISP.

Jag undrar alltså dels hur man konfigurerar exim4 för detta, dels hur man överför de gamla brevlådorna.

Kan någon förklara eller länka till bra beskrivning?

Reply to: