[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: EnergisparlägePelle Nilsson wrote:
> Jag använder X11:s inbyggda mekanism (den som kan konfas med xset) för
> att skärmen ska gå ner i energisparläge. Problemet är att skärmen
> vaknar så fort musen rör sig, dvs så fort någon går nära datorn eller
> smäller i en dörr eller dylikt. Så effekten blir att skärmen står och
> hoppar in och ut ur energisparläget hela tiden. Hur fixar man så att
> skärmen inte går igång pga musrörelser? Om det behövs kan jag tänka
> mig att byta mekanism, t.ex. installera xscreensaver.

Det verkar vara möjligt i XScreenSaver. Från man-sidan:

pointerHysteresis (class Integer)
If the mouse moves less than this-many pixels in a second, ignore it
(do not consider that to be "activity.") This is so that the screen
doesn't un-blank (or fail to blank) just because you bumped the
desk. Default: 10 pixels.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: