[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Backup av systemet?timebandit skrev:
> Tror jag eller nån annan frågat tidigare men inte fått nått svar tror
> jag...
>
>
> Är det någon som vet nått/några program som man kan göra en backup/kopia
> av en partion? Helst utan att behöva reboota datorn.
> Gärna freeware/shareware och program som kostar pengar...
>   

Paketet "backuppc" är ett tips.

Danne

begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: