[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SambaOk, ska försöka mixtra lite med brandväggen så får vi se.

Tack så mkt för hjälpen, det eliminerade iaf samba som felkälla.

/Tompa 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ola Lundqvist [mailto:opal@debian.org] 
Skickat: den 7 november 2005 21:44
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: Samba

Hej

On Mon, Nov 07, 2005 at 07:12:26PM +0100, Tomas Nilsson wrote:
> Ok, ska försöka svara lite bättre :-)
> 
> Jag försöker ansluta till min samba server (en utdelad katalag kallad
> share) från en windowsburk. Jag har öppnat min brandvägg på servern
> (shorewall för övrigt, finns en färdig regel AllowSMB). Jag har
> konfigurerat smb.conf enl.

Jag tror i princip att du har svarat på vad problemet är, och det är
brandväggsreglerna. Kan du ge output från dem här

Typ output av:
iptables -L -v

Så kan jag ev ge mer hjälp men jag vet att shorewall ger regler som är
lite
svårlästa (egentligen lätta men de blir så stora).

Prova att slå av alla brandväggsregler och acceptera allt, typ såhär:
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT

Har du dessutom NAT/Maskering påslaget så kan naturligtvis även det
spela roll.

iptables -L -t nat

Visar detta även en hel del output får du slå av det med:

iptables -t nat -F
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT

Nu kommer inte längre din dator ha någon brandvägg alls och kan inte
heller agera som NAT/Maskerande-router, men å andra sidan kommer
samba att fungera.

Mitt tips är att du antingen felsöker brandväggsreglerna eller så
tar du helt sonika bort shorewall och ställer in iptables manuellt till
något enklare (mindre i antal i alla fall) brandväggsregler.

Shorewall är bra men inte särskilt lätt att felsöka.

// Mvh Ola

> #======================= Global Settings =======================
> 
> [global]
>     log file = /var/log/samba/log.%m
>     passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
> *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
>     obey pam restrictions = yes
>     socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
>     encrypt passwords = yes
>     passwd program = /usr/bin/passwd %u
>     wins support = true
>     netbios name = DEBIAN
>     server string = %h server (Samba %v)
>     invalid users = root
>     default = share
>     unix password sync = yes
>     workgroup = workgroup
>     debug level = 2
>     os level = 20
>     auto services = global
>     security = user
>     syslog = 0
>     panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
>     max log size = 1000
>     pam password change = yes
> 
> [share]
>   comment = Server share
>   browseable = yes
>   path = /home/ftpusers
>   read only = no
>   create mask = 0770
>   force create mode = 0660
>   directory mask = 0770
>   force directory mode = 0770
> 
> 
> Jag har inga problem att logga in via ssh med samma användare och jag
> har också använt webmin för att synka unix password med samba password
> (egentligen lägger man väl bara till SAMMA nya lösen i båda filerna).

Jo och då behövs inte heller tillgång utifrån till samba.
Svaret är brandväggsreglerna.

// Mvh Ola

> Hoppas detta räcker / Tompa
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Ola Lundqvist [mailto:opal@debian.org] 
> Skickat: den 6 november 2005 22:12
> Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Ämne: Re: Samba
> 
> Hej
> 
> Förlåt om jag låter lite uppkäftig men det är lite dåligt med
> information om vad det faktiskt du försöker göra. Det som det
> finns infomration om att att du vill använda samba och misslyckas
> och får en logg. Jahapp... :)
> 
> * Vad är det du gör när du får denna loggen?
> * Hur har du konfigurerat?
> * Vad är det för dator (os version etc) som du ansluter med?
> * Hur ansluter du?
> 
> Vad är det överhuvud taget du gör och vad är det som inte går bra?
> 
> // Mvh Ola
> 
> On Sun, Nov 06, 2005 at 02:30:59AM +0100, Tomas Nilsson wrote:
> > 
> >  Hej
> > 
> > 
> >  Har installerat samba på min debian sarge server men lyckas inte
> >  konfigurera den rätt.
> > 
> >  Jag får följande fel i /var/log/samba/log.IP:
> > 
> > 
> >  [DATUM, 2] smbd/sesssetup.c:setup_new_vc_session(608)
> > 
> >  setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would
> close
> >  all old resources.
> > 
> > 
> >  Vad gör jag för fel?
> > 
> > 
> >  MVH / Tomas
> 
> -- 
> --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
> / opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
> | opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
> | +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
> | http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
> \ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
> ---------------------------------------------------------------
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> 

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: