[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SambaOk, ska försöka svara lite bättre :-)

Jag försöker ansluta till min samba server (en utdelad katalag kallad
share) från en windowsburk. Jag har öppnat min brandvägg på servern
(shorewall för övrigt, finns en färdig regel AllowSMB). Jag har
konfigurerat smb.conf enl.

#======================= Global Settings =======================

[global]
    log file = /var/log/samba/log.%m
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
*Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
    obey pam restrictions = yes
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    encrypt passwords = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    wins support = true
    netbios name = DEBIAN
    server string = %h server (Samba %v)
    invalid users = root
    default = share
    unix password sync = yes
    workgroup = workgroup
    debug level = 2
    os level = 20
    auto services = global
    security = user
    syslog = 0
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    max log size = 1000
    pam password change = yes

[share]
  comment = Server share
  browseable = yes
  path = /home/ftpusers
  read only = no
  create mask = 0770
  force create mode = 0660
  directory mask = 0770
  force directory mode = 0770


Jag har inga problem att logga in via ssh med samma användare och jag
har också använt webmin för att synka unix password med samba password
(egentligen lägger man väl bara till SAMMA nya lösen i båda filerna).

Hoppas detta räcker / Tompa


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ola Lundqvist [mailto:opal@debian.org] 
Skickat: den 6 november 2005 22:12
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: Samba

Hej

Förlåt om jag låter lite uppkäftig men det är lite dåligt med
information om vad det faktiskt du försöker göra. Det som det
finns infomration om att att du vill använda samba och misslyckas
och får en logg. Jahapp... :)

* Vad är det du gör när du får denna loggen?
* Hur har du konfigurerat?
* Vad är det för dator (os version etc) som du ansluter med?
* Hur ansluter du?

Vad är det överhuvud taget du gör och vad är det som inte går bra?

// Mvh Ola

On Sun, Nov 06, 2005 at 02:30:59AM +0100, Tomas Nilsson wrote:
> 
>  Hej
> 
> 
>  Har installerat samba på min debian sarge server men lyckas inte
>  konfigurera den rätt.
> 
>  Jag får följande fel i /var/log/samba/log.IP:
> 
> 
>  [DATUM, 2] smbd/sesssetup.c:setup_new_vc_session(608)
> 
>  setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would
close
>  all old resources.
> 
> 
>  Vad gör jag för fel?
> 
> 
>  MVH / Tomas

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: