[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Full / partitionHej

On Fri, Nov 04, 2005 at 12:48:56PM +0100, Larsjohan wrote:
> Hej.
> Tack för svaren.
> 
> Nu när jag ska till att undersöka problemet så har jag 2GB ledigt igen,
> utan att ha hunnit börjat göra något.
> 
> På grund av fel vid taggning så rippade jag om skivan från min användare
> istället. Men annars så har jag inte gjort någonting.

Det var inte så att du fortfarande hade ripperprogrammet igång
efter det att du tog bort filerna?

I sådana fall (om de fortfarande är öppna) så kommer inte de
egentligen tas bort eftersom ett program fortfarande använder dem.
De kommer bara "inte synas" i katalogstrukturen.

// Mvh Ola

> Tack för all hjälp ändå
> //Larsjohan
> 
> 

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------Reply to: