[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hotplug+udev+usb-ansluten digitalkamerakringla skrev:

>Jag försöker ordna så mina användare kan ansluta en digitalkamera och tanka över sina bilder.
>Jag kör udev+hotplug och det går att tanka över bilder om man kör gtkam som root, men inte som användare.
>Jag har lagt de användare som skall kunna komma åt kameran i gruppen "camera" (och loggat ut/in).
>
>Vet någon vad jag ska göra (förutom att googla och läsa manualen). 
>Har kollat på: http://www.linuxquestions.org/questions/history/367435 och problemet låter som mitt, men lösningen fungerar inte hos mig + att det känns lite fel att lägga in nya skript när det redan fungerar för root-användaren.
>  
>
Du kan testa att sätta setuid root på binären (chmod 4755 binär) men
tänk på att det kan vara farligt (så lita på dina användare).

Danne

begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: