[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med dovecot och libssl/opensslHej!

Häromdagen så uppdaterades dovecot, libssl och openssl
och sedan dess har jag haft problem att hämta mail.

apt-get nämnde något om uppdatering av auth/signaturer,
men tyvärr kommer jag inte ihåg exakt vad den sa.

Jag använder fetchmail tillsammans med dovecot och exim4
på en Debian unstable. Vad jag får ut av loggarna så är
det problem med autenticeringen och att felet är lokalt.

Filen /etc/ssl/certs/dovecot.pem finns:
-rw-r--r--  1 root dovecot 1074 2003-10-23 21:38 /etc/ssl/certs/dovecot.pem

Kan det vara ägaren som ska vara dovecot:dovecot?

Någon med liknande problem eller som har tips på vad
jag bör kolla. Har suttit många timmar själv utan att
bli klokare...

Mvh Peter

fetchmail.log
=============
fetchmail: awakened at sön 16 okt 2005 01.26.22
fetchmail: 6 messages for pop589425 at imap.home.se.
fetchmail: reading message pop589425@imap.home.se:1 of 1 (1441 header octets) fetchmail: (2449 body octets) fetchmail: SMTP error: 451 Temporary local problem
- please try later
fetchmail:  not flushed
fetchmail: sleeping at sön 16 okt 2005 01.29.36

/var/log/mail/mail.log
======================
Oct 15 23:52:48 localhost dovecot: Dovecot v1.0.alpha3 starting up
Oct 15 23:52:49 localhost dovecot: Login process died too early - shutting down
Oct 15 23:52:49 localhost dovecot: imap-login: Can't load certificate file /etc/ssl/certs/dovecot.pem: error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library Oct 15 23:52:49 localhost dovecot: pop3-login: Can't load certificate file /etc/ssl/certs/dovecot.pem: error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library
Oct 15 23:52:49 localhost dovecot: child 1343 (login) returned error 89
Oct 15 23:52:49 localhost dovecot: child 1344 (login) returned error 89Reply to: