[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su konstigheterSimon Kagstrom:

> Var rapporterar man buggar i oversattningen?

På samma sätt som andra fel som dyker upp, reportbug.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: