[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ALSA och mjukvaru-suspendHej!

Jag använder suspend2 mjukvarususpend, men tror det är samma typ av
problem även med "gamla" swsusp. hibernering fungerar utmärkt, så när som
på ljudkortet. Det verkar som att datorn (en Dell optiplex GX1 med
ibyggt ljudkort cs4236) vid boot ininitrar kortet annorlunda varje gång,
och att drivrutinen då skickar data till något annat än dit det ska; resultat
inget ljud. En rmmod och modprobe igen sätter igång ljudet.

Dumt nog går det generellt inte att ladda om ljudmoduler vid återkomst
från hibernate: de är nämligen upptagna, använda av mixer_applet2, galeon,
xmms, osv - program som inte bör stängas av script hursomhelst. Lösningar:

1. få datorn att inte initiera kortet. Detta verkar tyvärr inte fungera,
   har inte hittat något lämpligt i BIOS-setup.

2. rmmod -f snd_. Har stöd för det i kärnan, men det verkar stänga av
   tangentbordet i alla fall, kanske andra interrupt-drivna prylar också.

3. tala om för alla program att släppa sin /dev/mixer eller vad de har och
   sen öppna den igen. Verkar inte så genomförbart.

4. Använda någon slags "proxy"- eller "skugg"-ljudkort, normalt mappas
   till sin riktiga kopia men ibland kan gå till något null-kort i
   stället. Finns det något sådant för ALSA?

5. Någon annan funktionalitet i ALSA, ex. att få drivrutinen (cs4236 i
   detta fall) att leta kort ändå utan att ta bort /dev-enheterna?

använder sarge på i386, och egenkompilerad (make-kpkg) kärna 2.6.12, med
dess inbyggda ALSA och patchad med software-suspend 2.1.9.9.

tack i förväg för tips
/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: