[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Blackdown Java i Sid: Conflicting distributionJag använder Blackdown Java i Sid och har följande rad i sources.conf 
för detta:

deb ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/java-linux/debian unstable non-free

Detta resulterar dock i följande när man kör 'aptitude update':

W: Conflicting distribution: ftp://mirror.aarnet.edu.au unstable Release 
(expected unstable but got sarge)
W: You may want to update the package lists to correct these missing 
files

Och visst, samtliga distributions- och kodnamn är symboliska länkar till 
katalogen sarge, så tittar man i dists/sid/Release där så står det 
mycket riktigt:

Suite: stable
Codename: sarge

Vilket ju är lite tokigt. Såhär har det varit sedan någon gång mellan 
den 25 juni och den 5 augusti (däremellan var jag ute och såg mig 
omkring, och datorn var avstängd). Jag har även prövat att använda en 
annan spegel (Ibiblio).

Blackdowns hemsida (http://www.blackdown.org/) är... vi kan säga 
"sparsmakad", och gjorde mig inte mera upplyst. Jag har också sökt 
efter 'blackdown "conflicting distribution"' med hjälp av en populär 
sökmotor, men det resulterade i noll träffar.

Visst, man kan ändra "sid" till "sarge" i sources.list, och då slutar 
aptitude att klaga, men är det någon som vet varför Blackdown helt 
plötsligt börjat bete sig såhär?

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgp5i13T4UdMH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: