[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KurvanpassningsprogramHej,

Jag har på senare tid använd gnuplot några gånger för att anpassa både linjära och icke-linjära funktioner. T.ex. följande skript anpassar en exponentiellt avtagande funktion f(x) till data i filen 'sample.dat' (som innehåller två kolumner med x,y värden):

--------------- cut here ---------------
set terminal postscript landscape enhanced color lw 2 "Helvetica" 14
set out "data_and_fit.ps"

set title 'fitted data'
set xlabel 'x-axis'
set ylabel 'y-axis'

set grid

# function to fit and start values
a = 0.05
b = 1.0
c = 119.23
f(x) = a*exp(-x/b)+c
fit f(x) 'sample.dat' via a,b,c

# plot data and fit
plot 'sample.dat' title 'data' with points, \
     f(x) title 'fit' with lines
--------------- cut here ----------------------------

spara skriptet i en fil och kör 'gnuplot < fil'.
Resultat från anpassningen med feluppskattningar hamnar autmatiskt i filen fit.log. Din plot hamnar i filen 'data_and_fit.ps' och beundras mha 'gv'. Plocka bort de två första raderna om du föredrar en plot på skärmen direkt.

Snabbt och smidigt tycker jag,
/Michael

shirin@enger.se wrote:
Hej,

Är det någon som känner till en bra grafisk kurvanpassningsprogram till
Linux?

/Shirin

Reply to: