[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pakethanteringPatrik Wallstrom:

> Hur gör jag för att få in ytterligare paket på maskinen med alla dess
> dependencies?

Titta på paketet apt-zip, det har jag använt för att lösa ett liknande
problem.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: