[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Studera nätverkstrafikenOn Thu, 25 Aug 2005 23:25:22 +0200
Peter Carlsson <maillist.peter@home.se> wrote:

> Vad är det enklaste sättet att få lite statistik över
> nätverkstrafiken? Vad jag skulle vilja veta är hur
> mycket som skickats/tagits emot och hur mycket som var
> korrekt/fel m.m. Jag behöver alltså inte analysera
> innehållet i paketen utan bara lite statistik.

Om det är ethernetpaketen du är ute efter så säger ifconfig allt du
behöver veta.

# ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:B5:40:34:8C 
     inet addr:x.x.x.x Bcast:y.y.y.y Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: z:z:z:z:z:z/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>>>    RX packets:178020 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>>>    TX packets:88917 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>>>    collisions:0 txqueuelen:1000 
>>>    RX bytes:141612076 (135.0 MiB) TX bytes:12986240 (12.3 MiB)
     Interrupt:11 Base address:0xd400Reply to: