[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BeagleAndreas Nilsson wrote:
> Beagle har visst kommit till unstable, men jag får katten inte igång det.
> Nån som har nåt tips?

Vad får du för felmeddelanden? Det verkar som att paketet saknar någon
dependency som du får installera själv än så länge.

libmono-dev verkar var det som saknas.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=321811

Jag har fått igång beagle, men kör ReiserFS och standardkärnan har
inte stöd för xattr_user vilket tyvärr gör att beagle inte kan hålla
koll på vilka filer som indexeras. Dessutom verkade det som den inte
ville indexera bl.a. musikfiler och maildir.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: