[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NybörjarproblemTomas wrote:
> Jag är nästan helt ny på linuxfronten och håller på att installera
> debian på min hp laptop

Specifiera gärna vad det är för modell och hårdvara, på så vis är det
enklare för oss andra att felsöka. Har du tur kanske det även är någon
som fått samma fel, löst det, och dokumenterat processen. :)
Just bärbara datorer är som sagt krångliga eftersom de i princip
verkar designas enbart för Windows.

> Nåja, till mitt problem. Har installerat det första lilla systemet via
> en netinst skiva (stabil ver 3.1).
> Ska sedan starta upp systemet utan startskivan men det hänger sig på nån
> usb konfiguration.
> 
> usb_control/bulk_msg: timout
> usb.c: USB device not accepting new adress=2 (error=-110)

Valde du att installera med Linux 2.6 eller kör du med 2.4 som är
standard?

Efter lite sökande på Google hittade jag fram till följande FAQ:

   Q: Why doesn't USB work at all? I get "device not accepting address".
   A: You may have some problem with your PCI setup that's preventing
   your USB host controller from getting hardware interrupts. When Linux
   submits a request, but never hears back from the controller, this is
   the diagnostic you'll see. To see if this is the problem, look at
   /proc/interrupts to see if the interrupt count for your host
   controller driver ever goes up. If it doesn't, this is the problem:
   either your BIOS isn't telling the truth to Linux (ACPI sometimes
   confuses these things, or setting the expected OS to windows in your
   BIOS), or Linux doesn't understand what it's saying.

   Sometimes a BIOS fix will be available for your motherboard, and in
   other cases a more recent kernel will have a Linux fix. You may be
   able to work around this by passing the noapic boot option to your
   kernel, or (when you're using an add-in PCI card) moving the USB
   adapter to some other PCI slot. If you're using a current kernel and
   BIOS, report this problem to the Linux-kernel mailing list, with
   details about your motherboard and BIOS.

   Various users have had success with some specific strategy. I've
   collectioned their notes here.
http://www.linux-usb.org/FAQ.html#ts6
samt
http://www.linux-usb.org/notAcceptFeedback.html

Det verkar inte gå att säga exakt vad som gått fel, men förhoppnings
vis kan du lösa problemet genom att uppgradera BIOS, mixtra med
USB-inställningarna i BIOS eller försöka med en ny version av kärnan.

Hoppas att något av ovanstående är till hjälp, och lycka till!

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: