[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Säkerhetsuppdatering av clamav i sarge och bug 320014On Mon, Aug 01, 2005 at 12:30:11PM +0200, Martin Leben wrote:
> [2] http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=320014

Ursäkta, var lite för snabb där. Du hade länken i ditt mail.

"ftp-master is still down, so
uploads of updated packages are currently impossible."


/Thomas
-- 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: