[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

routing problemRouting bridging problem med min ipaq5550 med familiar som kopplats genom usb till host

Har kopplat SSH remote X11 ,vilket funkar
Kan pinga numeriskt till yttre världen från PDA, funkar
Men har hostname lookup failure och kan inte pinga routern heller,
192.168.0.1 från PDA?n,
resolv.conf har samma ip som resten av datorerna.


Host eth0 192.168.0.101
Host usb0 192.168.0.103
default gw 192.168.0.1

iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT -o eth0 --to 192.168.0.101
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Router 192.168.0.1

PDA usbf 192.168.0.102
route add -host 192.168.129.103 usbf
route add default gw 192.168.129.103
...........
hjälp
-eva
Reply to: