[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med apt-getOn Mon, 18 Jul 2005 15:45:27 +0200
Linus Malmgren <linus@malmgren.nu> wrote:

> Jag tyckte det där var intressant och försökte därför hitta mer 
> information om det men jag lyckades inte. Kanske kan någon med bättre 
> google-karma peka vart jag kan läsa mer eller kanske kan någon bättre 
> insatt person svara på varför non-us skrotades? Även om det inte berör 
> mig så fyllde väl ändå non-us ett syfte?

http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01163.htmlReply to: