[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Chroot -> Permission deniedHej,

Jag skulle gissa att partitionen är monterad med "noexec"-flaggan satt.
Denna flagga har funktionen att den hindrar en att exekvera program på
den monterade enheten. För att ta bort flaggan ge kommandot (du måste
troligen vara root):
mount -o remount,exec /media/hda2

/Hans

Erik Svensson wrote / skrev:

>Får inte chroot att fungera. Hda2 (gentoo installerad) monteras med -rw
>och jag kör chroot som root:
>
># chroot /media/hda2 /bin/bash
>chroot: cannot run command `/bin/bash': Permission denied
>
>Har även provat köra chroot från knoppix på båda mina datorer med samma
>resultat.
>  
>Reply to: