[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gnome-montering och autofs samtidigt?Hej!

Jag har tidigare (med woody) med framgång kört autofs för disketter,
kamera osv. /etc/auto.media (monterad på /media/auto) ser ut så här:

floppy     -fstype=vfat,sync,nodev,nosuid,umask=000,quiet :/dev/fd0
camera     -fstype=vfat,sync,nodev,nosuid,umask=000,quiet :/dev/sda

och länkar i /media pekar in till /media/auto.

Nu vill Gnome köra "mount" själv (och göra en user-montering), men klagar
(naturligtvis) på att fs redan är monterat om man provar detta i /etc/fstab:

/dev/fd0    /media/auto/floppy auto  rw,user,noauto 0    0
/dev/sda    /media/auto/camera vfat  rw,user,noauto 0    0

Finns det något sätt att få Gnome (nautilus) att inte köra "mount"? Detta
så man fortfarande kan nå media från "Dator" på skrivbordet på det sätt
som "det är tänkt", men behålla autofs?

(Problemet med media hanteringen hos Gnome är, som jag ser det, att den
bara fungerar från skrivbordet och Gnome-program, och inte avmonterar.)

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/  per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: