[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kärna 2.6.11Hej.
X fungerar bra men om jag skiftar till konsol upprepas hela tiden ett
mystiskt medelande: uba device 4 capacity nsec 0 bsize 512.  Hur får jag
bort detta?Reply to: