[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: usb-musOn Fri, 2005-06-10 at 09:39 +0200, Johan Broman wrote:
> Hej!
> 
> Vad säger
> 
> # lsusb
> 
> Den bör säga att den hittat en mus, typ:
> 
> 
> dator:~# lsusb
> Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
> Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
> Bus 002 Device 004: ID 046d:c001 Logitech, Inc. 
> N48/M-BB48 [FirstMouse Plus]
> Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
> Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
> 
> Jag brukar köra:
> 
> # cat /dev/input/mice
> 
> eller
> 
> # cat /dev/psaux
> 
> och sedan röra på musen för att se vilken device 
> som är korrekt. Kör sedan:
> 
> # dpkg-reconfigure xserver-xfree86
> 
> Och välj rätt enheter. Du bör ha sektioner i din 
> /etc/X11/XF86Config-4 som ser ut ungefär så här:
> 
> -----snip---------
> Section "InputDevice"
>     Identifier   "Configured Mouse"
>     Driver     "mouse"
>     Option     "CorePointer"
>     Option     "Device" 
> "/dev/psaux"
>     Option     "Protocol" 
> "PS/2"
>     Option     "Emulate3Buttons" 
> "true"
>     Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
> EndSection
> Section "InputDevice"
>     Identifier   "Generic Mouse"
>     Driver     "mouse"
>     Option     "SendCoreEvents" 
> "true"
>     Option     "Device" 
> "/dev/input/mice"
>     Option     "Protocol" 
> "ImPS/2"
>     Option     "Emulate3Buttons" 
> "true"
>     Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
> EndSection
> -----snip---------
> 
> -----snip---------
> Section "ServerLayout"
>     Identifier   "Default Layout"
>     Screen     "Default Screen"
>     InputDevice   "Generic Keyboard"
>     InputDevice   "Configured Mouse"
>     InputDevice   "Generic Mouse"
> EndSection
> -----snip---------
> 
> 
> Mvh
> johan
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Debian User wrote:
> > Hej. Jag kan inte få min usb-mus att fungera i X
> > Jag har kompilerat in stöd för usb-mus i kärnan. Lampan på musen lyser
> > så linux har nog kontakt med den. Med dmesg kan jag se att linux har
> > hittat musen. Har provat att ange musen som protocol="usb" och
> > dev="/dev/input/mice/"
> > i XF86Config-4
> > touchpaden på min laptop fungerar som protocol="auto" och
> > dev="/dev/psaux"
> > 
> > /Mikael
> > 
> > 
Hej!
Nej nåt är fel. lsusb hittar inga devices alls. Men med dmesg kan jag se
att linux hittar min Microsoft Intellimouse. Vad göra? Tacksam för alla
råd. Det är inte kul att använda touchpadenReply to: