[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enkelt scriptspråk för att prosessa text?Hallå

Samma här, bygger mycket med sed awk (plus många mer finurligheter som redan finns med i linux)

 Men tanken är juh att man ska utvekclas lite som admin åxå.
 Som jag ser det är det mer för att man ska bli mer allround...

/Lasse
------------
Technological progress has merely provided us with more efficient means
for going backwards.
                -- Aldous HuxleyOn Thu, 9 Jun 2005, Simon Kagstrom wrote:

On 2005-06-08, 12:16, listguy@mail.st0kk.com wrote:
Hallå,
Jag försöker hitta ett scriptspråk som jag kan använda till det mesta, och
jag verkar ha två val Python eller perl.


I mitt fall ska det funka enkelt och läsligt, så  att jag kna underhålla
koden. Ett typ exempel är att prosessa maillog, filtrera ut olika typer av
listor på statuskod.

Sjalv brukar jag losa sadana problem (om jag forstatt vad du vill gora) med en
kombination av sh och awk. Jag gillar awk for att det har en C-lik syntax.

For storre program hade jag annars gissat att Python ar det basta valet, fast
for sma skript blir det sh+awk for min del.

// Simon


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: