[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VäntelägeHej!

Jag har skrivit ett skript som jag kör varje gång som jag lämnar
datorn. Skriptet stänger av skärmen ("xset dpms force off"), stänger
av ljudet (med amixer) och markerar mig som frånvarnade på MSN
("gaim-remote away"). Jag har också fixat så att "updatedb" från
find-paketet bara körs när datorn är i pausläge. När jag sover med
datorn på har jag ett särskilt läge som också stänger av åtkomst till
skrivaren ("cupsdisable"). Skriptet är knutet till olika knappar på
tangentbordet beroende på vilket pausläge man vill ha. Sedan trycker
man på en särskild knapp-kombination för att väcka datorn igen.

Problemet är ju att om man trycker på vilken knapp som helst eller
bara rör på musen (eller nuddar databordet eller stampar i golvet) så
startar ju skärmen igen automatiskt, utan de andra grejerna
startas. Så min fråga är nu: kan man förhindra att skärmen vaknar
automatiskt av tangent-tryckningar och musrörelser?PS Bifogar skriptet ifall någon är intresserad. Skriptet behöver
modifieras beroende på hårdvara och önskemål. För att find-grejen ska
funka krävs lite mer pill.

PPS Vilket läge är bäst att försätta skärmen i när man ska vara borta
några timmar? När man ska vara borta några minuter?
(blank/standby/suspend/off)

/Pelle
#!/bin/sh

case $1 in

    active)
    xset dpms force on
    amixer set 'Audigy Analog/Digital Output Jack' on > /dev/null
    gaim-remote back
    cupsenable
    echo '0' > /var/lock/bgwork-allowed
    ;;

    short)
    xset dpms force standby
    amixer set 'Audigy Analog/Digital Output Jack' on > /dev/null
    gaim-remote away
    cupsenable
    echo '0' > /var/lock/bgwork-allowed
    ;;

    long)
    xset dpms force off
    amixer set 'Audigy Analog/Digital Output Jack' off > /dev/null
    gaim-remote away
    cupsenable
    echo '1' > /var/lock/bgwork-allowed
    ;;

    sleep)
    xset dpms force off
    amixer set 'Audigy Analog/Digital Output Jack' off > /dev/null
    gaim-remote away
    cupsdisable
    echo '1' > /var/lock/bgwork-allowed
    ;;

    *)
    echo "$0: Unknown activity mode." > /dev/stderr
    exit 1
    ;;

esac


Reply to: