[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge -> stableVincent Lönngren wrote:
> Appropå att Sarge blir stable... Vad händer om jag låter sources.list
> vara som den är (testing)? Kommer jag att uppgraderas till nästa
> testing?

Om jag inte missat något så ja, du kommer uppgraders. Vill du inte att
det ska hända tror jag du kan ändra "testing" till "sarge" helt enkelt.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: