[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Spamassassin sämreHej! Kör sarge, och jag har märkt att jag får mycket mera spam på sista 
veckorna. Dvs, de spam som passerar spamassassin. Har version 3.0.2-1.

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: