[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BloggNiclas Söderlund wrote:
> undrar om någon har något bra tips på en "färdig" blogg-engine för ex 
> Apache? Jag menar typ som phpBBS och liknande färdiga förpackningar för 
> en diskussionsforumssajt (phu).

Wordpress brukar vara populär. http://wordpress.org/

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: