[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Boot problem vid uncompressing linux



Jag fick inget svar via SSH plötsligt idag mot min server, då den inte är kopplad till vare sig skärm eller tangentbord så bootade jag om den hårt via resetknappen vilket jag alltid gör. Nu hänger den sig i uppstarten medan den visar "uncompressing linux". Vad kan jag göra för att reparera min installation?

niklas
--



Reply to: