[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undring...Roland Lilja wrote:

Ja att byta Webbläsare med Windows som grund är ju hur lätt som helst. Men när det gäller OS så blir jag betänksam - krångligt - osäkert - omständigt - mitt gamla släktprogram MinSläkt funkar bara med Windows(och allt jobb att föra över med Gedcom till något annat). Och för oss "vanliga PC-användare" så känns det som om OS-programmen mest är på experiment och lek-stadiet. Det känns pirrigt att utan en riktig grundlig kunskap ge sig in i detta.

Även om dina ansträngningar med MinSläkt tillsammans med WINE bär frukt, tycker jag du bör kika på programmet Gramps som kommer med bland annat Ubuntu. "Välkommen till Gramps, programsystemet för genealogisk forskning och analyshantering." står det i programförklaringen. Jag upplever själv programmet som mycket trevligt (har iofs ingen erfarenhet av MinSläkt) men den stora tillgången är att programmet lagrar uppgifterna på ett öppet filformat (som jag föreställer mig) ökar möjligheterna att inkludera uppgifter från medforskare världen runt.

Öppna filformat underlättar även användingen av flera programvaror som kanske är bra på olika saker, utan att permanent behöva skifta eller portera till en annan programvara. Dvs du kan använda den programvara som passar för dagen, ungefär som du kan skifta mellan webbläsare. Nu har jag för lite erfarenhet av denna typ av programvaror för att veta att skiftena verkligen är så smärtfria, men det kan i alla fall vara en vision, en vision som bara är möjlig med öppna filformar och användning av standards ;-)

--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: