[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt archiveOn Sat, Feb 26, 2005 at 11:05 CET, 
	 Ivar Alm <ivar@octofingers.com> wrote:
> Varför och hur mycket behöver jag egentligen apt's arkiv i
> 'var/cache/apt/archives'?
> Hur hårt kan jag rensa där? Det börjar ta lite väl mycket plats...

Arkivet behövs vanligtvis bara för att mellanlagra debbarna apt laddar
ned innan de installeras. Du kan resna rätt hårt, lämpligast med
'apt-get clean'.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Frankly, Scarlett, I don't have a fix.
| -- Rhett Buggler
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: