[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sortering av mail på servernOn Sunday 06 February 2005 12.55, Arvid Rosén wrote:
> Hej!
> Jag kör en egen mailserver med webmail, spamassassin m.m.
> Jag skulle vilja sortera mailen redan på servern med procmail för att
> slippa se all ev. spam samt trafiken från vissa listor när jag kollar
> mailen via webben eller mobilen. Jag har lyckats få procmail att funka
> bra, men hur gör jag sedan när jag vill ladda ner mina mail till min
> skrivbordsdator där jag kör thunderbird? Det verkar lite osmidigt att
> skapa ett nytt konto för varje mailbox på servern. Några förslag på en
> smidigare lösning?

Jag låter procmail sortera ner spam i mailfolders i min hemkatalog som jag 
läser mha IMAPS, men det finns inget som hindrar att man läser dem direkt.

Skapa foldrar för spam och maillistor i thunderbird, och skriv sedan 
procmail-regler för att sortera in mail i dem, se exempel nedan som jag 
använder på jobbet. Begränsningen (om det nu är en sådan) är att jag inte kan 
läsa maillistor/spam från mobilen. webmail borde däremot funka att sätta upp, 
men jag har inte haft tillräckligt behov ännu.

.procmailrc:

PATH=$HOME/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:.
MAILDIR=$HOME/imap      # You'd better make sure it exists
LOGFILE=$HOME/.procmail_log/from
LOCKFILE=$HOME/.lockmail
BOGOFILTER=$HOME//bin/bogofilter
SPAMFOLDER=${MAILDIR}/blocked/Spam
BLOCKFOLDER=${MAILDIR}/blocked/Unsure
LISTS=${MAILDIR}/Lists
TMPDIR=$HOME/tmp
FORMAIL=/usr/local/bin/formail


# remove ***SPAM*** from subject lines
:0 fwh
* ^Subject: *\*\*\*SPAM\*\*\* \/.*
#* ^X-Spam-Flag:[       ]*YES
| $FORMAIL -f -I "Subject: $MATCH"


:0 fw
| $BOGOFILTER -epuv -o 0.90,0.10

####### Sort based on Bogofilter classification #####

:0:
* ^X-Bogosity: Yes\>
$SPAMFOLDER

:0:
* ^X-Bogosity: Unsure\>
$BLOCKFOLDER

####### Bogofilter end ###############################

:0:
* ^TO.*gnu-arch-users@gnu.org
$LISTS/arch

:0:
* ^TO.*kdepim-users@kde.org
$LISTS/kde

:0:
* ^TO.*kde-pim@.*
$LISTS/kde

:0:
* ^TO.*debian-kde@.*
$LISTS/kde


-- 
Anders Nilsson <andersn@angsro14.homelinux.org>
Ängsrovägen 14, SE-230 44 Bunkeflostrand Sweden
Phone: +46 (0)40 15 57 67
Mob: +46 (0)703 22 57 67Reply to: