[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Olika språk i EvolutionHej,

När jag använder svensk locale och svarar på ett brev i Evolution blir
raden som talar om vem som när skrev det jag citerar på svenska. Det är
mycket irriterande när man skriver på andra språk. Optimalt vore förstås
att på något smidigt sätt kunna välja vilket språk den ska vara på från
brev till brev, men i brist på detta vore det bättre att raden vore på
engelska. Vet någon om det går att ställa in?

AndreasReply to: