[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Byta diskMikael Bergman wrote:

Hej Mikael!

För ett litet tag sedan frågade jag ungefär samma sak på den här
listan och fick många bra svar. Du kan ju titta i epostlistans
arkiv för 2004-11 och 2004-12 på tråden "Rekommenderat filsystem".

Jag tänkte byta disk i min kärra dels p g a utrymmesbrist men mest för att
få en tystare. Min nuvarande låter hemskt vilket är lite jobbigt när
maskinen går kontinuerligt.

Hur gör man enklast?

Enklast vet jag inte, men jag klistrar in min arbetsbeskrivning
som jag skrev under tiden jag gjorde jobbet. Brukar göra så för
att veta vad jag gör. Hoppas du kan få lite nytta av den.

-------------------------------------------------------------------------------
--- LVM (Logical Volume Management) ---
-------------------------------------------------------------------------------
- Installera LVM
  apt-get install lvm2
- Partitionera upp hårddisken enligt tabellen nedan
  cfdisk /dev/hdd

   /    /dev/hdd1 200 Mbyte
   (swap) /dev/hdd2 512 Mbyte
   lvm   /dev/hdd3 resten
	
- Skapa journalförande (-j) ext3 filsystem på första partitionen
  mke2fs -j /dev/hdd1
- Fixa swap-partitionen
  mkswap /dev/hdd2
  swapon /dev/hdd2
- Leta efter volymer
  vgscan
   Reading all physical volumes. This may take a while...
   No volume groups found
- Aktivera LVM
  vgchange -a y
   No volume groups found
- Förbereder en partition som en Physical Volume
  pvcreate /dev/hdd3 [ /dev/... ]
   Physical volume "/dev/hdd3" successfully created
- Skapar en Volume Group
  vgcreate vg /dev/hdd3
	 Volume group "vg" successfully created
- Utökar en Volume Group (om man har flera partitioner som ska ingå)
  vgextend vg /dev/...
- Skapa ett antal Logical Volumes enligt tabellen nedan
 Notera att det är enklare att expandera storleken på en partition så
 vi börjar med relativt små partitioner.

  lvcreate -L5G -nusr vg
   Logical volume "usr" created
  lvcreate -L5G -nhome vg
   Logical volume "home" created
  lvcreate -L5G -nvar vg
   Logical volume "var" created
  lvcreate -L1G -ntmp vg
   Logical volume "tmp" created

   /usr  5 GB
   /home 5 GB
   /var  5 GB
   /tmp  1 GB
	
- Skapa journalförande (-j) ext3 filsystem på partitionerna
  mke2fs -j /dev/vg/usr
  mke2fs -j /dev/vg/home
  mke2fs -j /dev/vg/var
  mke2fs -j /dev/vg/tmp
- Modifiera /etc/fstab
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>  <type> <options>   <dump> <pass>
  /dev/hda1    /        ext3  errors=remount-ro 0    1
  /dev/hda2    none      swap  sw         0    0
  proc      /proc      proc  defaults      0    0
  /dev/fd0    /mnt/floppy   auto  user,noauto    0    0
  /dev/cdrom   /mnt/cdrom   iso9660 ro,user,noauto   0    0

  # Added by Peter Carlsson 2004-10-08
  /dev/sda1    /mnt/usb    vfat  defaults,noauto,user 0   0

  # Added by Peter Carlsson 2004-12-07
  /dev/vg/usr   /usr      ext3  noatime      0    0
  /dev/vg/home  /home      ext3  noatime      0    0
  /dev/vg/var   /var      ext3  noatime      0    0
  /dev/vg/tmp   /tmp      ext3  noatime      0    0
- Flytta data från en gammal partition till en ny
  mkdir /mnt/usr
  mount -t ext3 /dev/vg/usr /mnt/usr
  cd /usr
  tar cfp - . | (cd /mnt/usr ; tar xvfp -)
  cd /
  mv /usr /usr.old
  mkdir /usr
  mount -t ext3 /dev/vg/usr /usr
  umount /mnt/usr

- Expandera en partition som är för liten
  lvextend -L+5G /dev/vg/var
   Extending logical volume var to 10,00 GB
   Logical volume var successfully resized
- Se till så filsystemet också expanderas. OBS! Detta låter sig inte
 göras om den används. Man kan då som root behöva göra lite mer.
  init 1
  e2fsck [-f] /dev/vg/var
  umount /dev/vg/var
  resize2fs /dev/vg/var
  init 5

http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO
http://deb.riseup.net/storage/lvm2
http://www.gentoo.org/doc/en/lvm2.xml
http://www.starshine.org/sysadmoin/DebootstrapInstallation


Så här ser mina partitioner ut idag på disken jag byter ut. Jag hade också
tänkt passa på och ändra lite på storleken på vissa partitioner och skapa
en /boot. Jag vet att det inte är så nödvändigt med den uppdelning jag
valt då jag är enda användaren på min maskin men... man vill ju leva på
eggen ;-).

Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1        135468   76630   51611 60% /
tmpfs          258140     0  258140  0% /dev/shm
/dev/hda8       70438620 62425556  4434992 94% /home
/dev/hda7        369000   8252  341088  3% /tmp
/dev/hda5       4807056  1631872  2931000 36% /usr
/dev/hda6       2885780  810848  1928344 30% /var

Använder du LVM som jag gör så kan du enklet ändra storleken på
partitionerna.

Jag gissar att man först skapar partitionerna på den nya disken, monterar
den och sedan kopierar över data.

Se ovan

Hur kopierar jag (för att alla länkar o dyl ska hänga med)?

Se ovan

Mvh PeterReply to: