[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: remote dator backom brandväggOn Tue, 2004-12-07 at 22:35 +0100, Martin Juhlin wrote:
> Hej
> 
> Någon som är bra på att fjärrstyra datorer? Mitt problem är att jag ska sätta 
> upp en datorn som kommer att vara bakom en brandvägg och jag kommer inte att 
> ha fysisk access till datorn. Den enklaste lösningen hade varit att öppna 
> port 22 på brandväggen, men dessvärre har jag ingen behörighet att fixa till 
> en sådan sak. Någon som vet någon bra lösning för att kunna göra 
> uppdateringar etc på datorn.

Det här förutsätter att du har en annan burk som du kan ssh:a till...

Burk-bakom-brandvägg:
ssh -R 4321:localhost:22 ssh.andramaskinen.net

ssh.andramaskinen.net:
ssh -p 4321 localhost

Sen kanske du borde ha ett skript som håller tunneln vid liv.

	/Daniel
-- 
File not found. Should I fake it (y/n)?Reply to: