[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get bråkarOn Friday 26 November 2004 11.08, Peter Carlsson wrote:
> Hejsan!
>
> De senaste gångerna som apt-get vill uppdatera min kernel
> så har den plockat bort en "dangling symbolic link".
> [...]
> Utan att lägga till länken igen och köra lilo så bootar
> maskinen inte upp igen.

Jag fick samma sak för någon dag sedan. Jag skapade bara symlinken på nytt 
och körde lilo.

cd /
ln -s /boot/aktuell_initrd initrd.img
lilo


OlleReply to: