[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Om .deb-filer.deb -filer installeras med kommandot dpkg
Kontrollera att det du installerar inte finns i ditt respository så du
kan installera det med apt,
apt-cache search [paketnamn]
i så fall är det smidigare att göra apt-get install [paketnamn]

För att manuellt installera en .deb-fil med dpkg gör du:
dpkg -i filnamn.deb 


-- 

David 'fenrus' Syk
david@NOSPAMsyk.se - +46 70 9980304
--- Begin Message ---
Hej

Som ständig newbie undrar jag lite om de här .deb-filerna. Jag vill installera GNU Alive och vet var jag tankar hem .deb-filen till det. Men jag vet inte hur jag får dpkg (eller är det apt?) att extrahera/installera filerna. Är det någon som kan tipsa mig om hur man gör, eller kanske lättare visa på någon howto/FAQ eller liknande där det kort beskrivs hur man egentligen gör?

mvh
Love


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--- End Message ---

Reply to: